Протягом 2017 – 2018 н. р. освітній процес забезпечували 22 педагоги (діаграми 1 – 4):

1 завідувач;

1 вихователь-методист;

1 практичний психолог;

1 музичний керівник;

1 інструктор з фізкультури;

17 вихователів.

За кваліфікаційним рівнем:

-         11 тарифний розряд – 13 (59%)

-         «спеціалістів» - 4 (18,3%)

-         «спеціалісти І категорії» - 3 (13,7%)

-         «спеціалісти ІІ категорії» - 0

 

-         «спеціалісти вищої категорії» - 2 (9%)

За рівнем освіти:

-         вищу педагогічну освіту мають – 10 (47,6%)

-         вищу педагогічну дошкільну освіту мають – 3 (14,2%)

 

-         середню спеціальну освіту мають – 8 (38,2%)

Вікова категорія педагогів:

-         до 30 років – 9 (43%)

-         31 – 40 років –  3 (14%)

-         41 – 50 років – 6 (29%)

 

-         51 – 55 років – 3 (14%)

Стаж педагогічної діяльності:

-         молоді спеціалісти (до 3-х років) – 9 (43%)

-         3 – 10 років стажу – 2 (9,5%)

-         10 – 20 років стажу – 5 (23,8%)

 

-         Понад 20 років – 5 (23,8%)


Наші   вихователі

Кейзерова Ганна Олександрівна

педагогічний стаж 23 роки, середня спеціальна освіта, спеціаліст. За час роботи  досягла високого професіоналізму у роботі,зарекомендувала себе як досвідчений та відповідальний працівник. Сприяє розвитку творчих здібностей вихованців. Працює над проблемою "Екологічне виховання дошкільників засобами дослідницької діяльності".

      Досягла вагомих результатів у розвитку пізнавальної активності дітей і вихованні у них самостійності. Використовує особистісно-орієнтований підхід до організації освітнього процесу. Багато уваги приділяє розвитку активного мовлення дітей. ЇЇ вихованці гарно володіють монологічним та пояснювальним мовленням. У своїй діяльності вихователь активно застосовує інноваційні форми роботи з дітьми. Вміє зацікавити дітей, домагається ефективного засвоєння ними знань. 

 


Казимирчук Людмила Михайлівна

педагогічний стаж 16 років,середня спеціальна освіта, спеціаліст.

Вона є креативним, досвідченим педагогом,  сумлінно ставиться до навчально-виховного процесу, застосовує сучасні освітні технології, методичні прийоми. Добре володіє дитячим колективом. У освітній діяльності з дітьми  використовує спадщину М. Монтессорі для сенсорного розвитку дітей раннього віку

 


Ільницька Марина Анатоліївна

педагогічний стаж  3 роки, вища педагогічна освіта, спеціаліст.  Зарекомендувала себе як відповідальний педагог. Постійно надає допомогу батькам у вихованні дітей. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність вихованців та їх батьків. Вона вміло поєднує процес навчання і виховання. Добре знає індивідуальні особливості діток і ефективно використовує  їх у роботі. Виховує в них повагу до батьків, старших людей. Займається самоосвітою, підвищує свій фаховий та професійний рівень з проблеми  "Формування національної свідомості дошкільників шляхом впровадження в навчально-виховний процес економічного виховання" (впровадження парціальної програми соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку від 3до 6 років «Афлатот». Постійно вивчає передовий педагогічний досвід і застосовує його у навчально – виховному процесі. 


Боровик Людмила Вікторівна

педагогічний  стаж 13  років, вища педагогічна освіта, спеціаліст І   категорії.  Вона прибічник педагогіки нового часу. Як вихователь відкрита іноваціям, їй притаманні особистісна та професійна культура, творчий потенціал,сучасний світогляд. Доброзичливість, любов до дітей поєднуються з розумною вимогливістю до них. Педагог прогресивний, а саме відчуває нові життєві тенденції, добре орієнтується у пріорітетах сучасності, здатна спрямовувати педагогічну діяльність на майбутнє .

 


Швадченко Олена Олександрівна

педагогічний стаж 13 років, вища педагогічна освіта, спеціаліст. У своїй педагогічній діяльності створює максимальні умови для повноцінної участі дітей у різних видах діяльності: трудовій, ігровій, побутовій, художньо-практичній.

   Для себе обрала педагогічну проблему "Виховання патріотичних почуттів шляхом упровадження педагогічних ідей С. Ф. Русової." У свою діяльність впроваджує парціальну програму «Україна – моя батьківщина». 

Навчає знаходити відповіді на запитання у процесі розмірковування, дослідження, пошуків. Головне - вона не просто сумлінно виконує свої обовязки, а й щиро небайдуже відноситься до навчального і виховного процесу: завжди допоможе і до занять підготуватися, і гру організувати, сама вигадує, чим цікавим захопити малечу.

 Ніколенко Оксана Сергіївна

Педагогічний стаж 3 роки. Молодий спеціаліст, має повну вищу освіту.

 Під час проведення занать добирає цікаві форми та методи роботи з дітьми, враховує їх індивідуальні особливості.

Оксана Сергіївна виявляє достатній рівень підготовки, працює над позитивною динамікою знань дітей, прагне зацікавити та захопити їх. Методи та прийоми, які використовує, відповідають цілям навчання, завданням виховної роботи. Постійно працює над рівнем свого розвитку.

 

 


 Яловець Анна Володимирівна

 

Молодий ініціативний спеціаліст. Після закінчення Глухівського педагогічного університету отримала спеціальність вихователь дошкільного закладу. За спеціальністю працює другий рік. Завдяки системному використанню в освітньому процесі розвивальних ігор вихованці групи виявляють творчість, самостійність, уміння використовувати досвід під час інтелектуальних завдань. Вона ознайомлює дітей с проявами високої моралі та відповідальності людини, формує в них почуття патріотизму, співробітництва, працьовитості, вчить їх правильно поводитись і спілкуватися з однолітками і дорослими.


Яцишена Марина Вікторівна - молодий педагог з дошкільною освітою, бажанням працювати. За 2 роки професійної діяльності зарекумендувала себе вихователем з високим рівнем підготовки.  Вона легко знаходить контакт з батьками та вихованцями, відповідальна, дисциплінована, творча.

   Проблема, над якою працює "Розвиток комунікативних здібностей дошкільників засобами нетрадиційних технологій малювання"

     Велику увагу приділяє організації розвивального середовища для дошкільників. 


Мяус Катерина Дмитрівна - педагогічний стаж понад 20 років. Зарекомендувала себе як відповідальний, досвідчений педагог. Вона добре володіє ситуацією в дитячому колективі, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Під час проведення різних видів роботи з дітьми надає перевагу ігровим методам і прийомам, що сприяє невимушеному засвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь, навичок, створює умови для повноцінного розвитку дітей.

   Педагогічною проблемою обрала "Формування у дошкільників норм загальнолюдської моралі на основі творів В. Сухомлинського".

   Заняття Катерини Дмитрівни  відрізняються цілеспрямованістю, різноманіттям методів та прийомів, цікаві й  пізнавальні. Вона вміє знаходити сильні сторони та перспективи розвитку своїх вихованців, диференціює завдання таким чином, щоб кожна дитина відчула свій успіх.  Мяус К. Д. - прихильник дисциплінарної моделі взаємодії дорослого з дитиною вихованців групи та колеги.

 


Феніна Ірина Володимирівна - молодий спеціаліст. Відповідальна, толерантна, на високому рівні володіє методикою організації освітнього процесу. Свою креативність проявляє у спілкуванні із дітьми та батьками, створенні розвивального середовища.


Бурко Олеся Анатоліївна - молодий, творчий педагог. На посаді вихователя працює  більше 1 року. Сприяє розвитку творчих здібностей вихованців. Досягла вагомих результатів у розвитку пізнавальної активності дітей і вихованні у них самостійності. Використовує особистісно-орієнтований підхід до організації освітнього процесу. Багато уваги приділяє розвитку активного мовлення дітей. ЇЇ вихованці гарно володіють монологічним та діалогічним мовленням. У своїй діяльності вихователь активно застосовує інноваційні форми роботи з дітьми. Вміє зацікавити дошкільників, домагається ефективного засвоєння ними знань. Широко використовує ігрові методи у роботі з дітьми та володіє акторським мистецтвом. ЇЇ люблять діти. Вона користується авторитетом серед педагогічних працівників та батьків вихованців.


Кононенко Ірина Cергіївна свою педагогічну діяльність  спрямовує на постійне осучаснення освітнього процесу, вбачаючи в цьому основне завдання педагогічної роботи. Про неї можна відверто сказати, що вона самовідданий, самодостатній, творчий, з потужнім духовним потенціалом педагог. Проявляє високий рівень ініціативи, володіє теорією дошкільної педагогіки і психології. У роботі керується особистісно-орієнтованою моделлю навчання та виховання дітей, задовольняючи особистісні потреби кожної дитини, створюючи оптимальні умови відповідно нахилів та інтересів дошкільників, дотримується педагогічної етики, поважає гідність малюків, сприяє розвитку психічної, фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, креативної ліній розвитку особистості.


Проніна Ніна Петрівна. 21 рік педагогічного стажу. Зарекомендувала себе, як досвідчений та відповідальний педаг. Використовує особистісно-орієнтований підхід до організації освітнього процесу. Багато уваги приділяє розвитку активного мовлення дітей. Як вихователь сприяє розвитку творчих здібностей вихованців. Досягла вагомих результатів у розвитку пізнавальної активності дітей і вихованні у них самостійності. У своїй діяльності активно застосовує інноваційні форми роботи з дітьми. Вміє зацікавити дітей, домагається ефективного засвоєння ними знань, широко використовує ігрові методи у роботі з дітьми.


Пугач Жанна Олегівна - креативна, творча, відповідальна. Вміло планує освітній процес, впроваджуючи у свою діяльність проектну технологію. Має акторський талант, активно приймає участь у житті садочка. Відповідально ставиться до виконання своїх посадових обов*язків.


Анцифорова Ольга Олександрівна - молодий спеціаліст. Має високий рівень підготовки, володіє організаторськими здібностями, має акторський талант. Легко знаходить контакт з дітьми та батьками вихованців.