Дата заснування установи – 23 жовтня 1963 року.  Мова навчання – українська.

У садочку виховується 176 дітей. Заклад розрахований на 150 місць.

    Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Діяльність дошкільного закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного, духовного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей, інтересів та  нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. У садочку навчально - виховний процес здійснюють 21 педагог: завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, музичний керівник, інструктор з фізкультури, 16 вихователів. Вихователі закладу впроваджують інноваційні технології, здійснюють компетентнісний підхід до формування змісту та організації навчально-виховного процесу. Дошкільний заклад, виходячи з потреб, організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами: художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний, раннього інтелектуального розвитку. В основу навчально-виховного процесу дошкільного закладу покладені принципи гуманістичної, особистісно-орієнтованої освіти.


23 жовтня 2018 року нашому "Світанку виповнилося 55 років. Щирі привітання отримали від управління освіти і науки Сумської міської ради, Сумського інформаційно-методичного центру, батьків, колег та вихованців.