Методична робота у ДНЗ  № 27 «Світанок» містить цілісну систему заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члена педагогічного колективу, відтак – на досягнення позитивних результатів освітнього процесу.

         Методична служба спрямовує свої зусилля на створення умов для безперервного підвищення теоретичного рівня і фахової кваліфікації педагогічних працівників та підвищення їхньої психолого-педагогічної компетенції.

Робота в дошкільному навчальному закладі ведеться згідно річного плану, який спрямовано на виконання завдань Закону України “Про дошкільну освіту” та Базового Компоненту дошкільної освіти, а також Законів «Про охорону дитинства», Інструктивно-методичних листів «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017 – 2018 н. р.» «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах», програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач

ДНЗ № 27 «Світанок»

 

___________ А. І. Галілей

 

План заходів по проведенню Міжнародного

Дня рідної мови

 (21.02.2018 р.)

 

№ п/п

Зміст заходів

Група

Відповідальний

1.

Проведення тематичних бесід:

«Моя рідна Україна»;

«Ми – українці», «Рідна мова солов’їна, «Народні символи та обереги»

 Усі вікові групи

Вихователі всіх вікових груп

2.

Заняття з використанням відео презентацій «Суми – рідне місто моє»

Групи середнього та старшого дошкільного віку

Вихователі груп старшого та середнього дошкільного віку

3.

Заняття на тему: «З бабусиної скрині» , «Рушничок для бабусі», «Про глиняний горщик»

Групи раннього та молодшого дошкільного віку

Вихователі груп раннього та молодшого дошкільного віку

4.

Екскурсія до бібліотеки

ім. А. П. Чехова

Групи старшого дошкільного віку

Вихователі  груп, інструктор з фізкультури

5.

Виставка малюнків  «Сторінками українських народних казок»

Усі вікові групи

Вихователі всіх вікових групи

6.

Майстер – клас для педагогів (вихователів) «Формування мовленнєвої компетентності дошкільників шляхом підвищення мовної культури педагогів»

 

Вихователь – методист Воробйова Л. В.

7.

Тематична розвага «Хай звучить рідне слово»

Групи молодшого дошкільного віку (українські народні ігри);

Групи середнього дошкільного віку (декламування віршів);

Групи старшого дошкільного віку (українські пісні)

Вихователі груп;

музичний керівник


МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

 

 Підвищення педагогічної майстерності

Зміст роботи

Термін прове-дення

Відповідальні

Відмітка про виконання

Робота творчої групи за темою:

«Підвищення комп’ютерної грамотності педагогів»

Упродовж року

Керівник творчої групи

 

Педагогічна майстерня «вузьких» спеціалістів: «Використання мультимедійних презентацій у роботі з дошкільниками»

Упродовж року

Керівник педагогічної майстерні

 

Клуб «Молодий вихователь»:

«Сучасні підходи до організації та проведення занять»

Упродовж року

Керівник клубу

 

Тренінгове заняття на тему: «Здоров’я – багатство»

Квітень

 

Практичний  психолог

 

 

Майстер-класи «Тістопластика як засіб ознайомлення   дітей з світом традиційної української іграшки»

«Створення презентації  у програмі Mikrosoft Power Point зі вставленим мультфільмом"

Жовтень

 

 

 

 

 

Грудень

 

Вихователь Кейзерова Г. О.

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 Семінари, семінари-практикуми,

 круглі столи

Семінар – практикум: «Формування професійної компетентності молодих спеціалістів у ДНЗ»

 

 

 

Педагогічний ринг

«Мандрівка ІКТ- країною»

 

Семінар «Теоретичні та практичні аспекти нацонально-патріотичного виховання в системі освітнього процесу сучасного дошкільного закладу»

1. Формування патріотичного світогляду в сучасних дошкільників

2. Впроваджуємо патріотичне виховання в освітньо-виховну роботу закладу

 

Семінар з елементами тренінгу: «Емоційне благополуччя дитини в ДНЗ»

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

Практичний психолог

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичний психолог

 

 

 

 Консультації

 1. Роль мнемотехніки в розвитку зв’язного мовлення дошкільників

 

 2. Комп’ютер – перший помічник у роботі вихователя

 

 3. Персональний блог – інструмент зміцнення позитивного іміджу педагога

 

4. Використання комп’ютерних ігор з дітьми дошкільного віку

 

 5. Практична діяльність щодо впровадження патріотичного виховання в освітньо-виховну систему роботи дошкільного закладу

 

 6. Значення та використання музейної педагогіки в дошкільному навчальному закладі

 

 7. Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у ДНЗ

 

 8. Моральне виховання дошкільника в сім'ї та дитячому садку

 9. Особливості організації літнього оздоровлення дітей дошкільного віку

Вересень

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

Січень

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

Березень

 

 

 

Квітень

 

 

 

Травень

Вихователь-методист

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 Вихователь-методист

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

Практичний психолог

 

 

Вихователь-методист

 

 

Вихователь-методист

 

 

 Консультації для спеціалістів

 1. Реалізація комплексного підходу до фізичного розвитку дошкільників

 

 2. Використання ІКТ в організації музичних занять

 

 3. Художньо-естетичний розвиток особистості дошкільників у музейному просторі

 

 4. Підвищення рухової активності дошкільників засобами народних рухливих ігор

Вересень

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 Педагогічні ради

 

 1. Організація  навчально-

виховної роботи  ДНЗ у 2017 - 2018 навчальному році.

    1.Аналіз роботи дошкільного

навчального закладу в літній

оздоровчий період 2017 р.

    2. Обговорення листа МОН

України від 13.06.2017 р. №1/9-322 «Щодо організації роботи в дошкільних

навчальних закладах у

2017 - 2018 навчальному році»та рекомендацій серпневої конференції.

   3. Про впровадження ІКТ у навчально-виховний процес ДНЗ (на виконання рішення колегії Сумської міської ради від 22.06.2017 р. «Про впровадження та поширення інноваціних, інформаційно-комунікативних технологій у роботі ДНЗ»).

   4. Схвалення річного плану роботи ДНЗ на 2017 – 2018 н. р.

  5. Схвалення

планів  та графіків

роботи, розкладів організованої навчальної діяльності вузьких спеціалістів та спеціалістів з

проведення гурткової роботи на 2017 - 2018 н.р.

   6.Схвалення  Програми, форми перспективного та календарного планування освітнього процесу, орієнтованого розподілу занять, розпорядку дня у всіх віковихих групах.

   7. Схвалення перспективого плану проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками.

  8. Схвалення складу і плану роботи творчої групи з питання «Підвищення комп’ютерної грамотності педагогів»

    9. Схвалення складу і плану роботи клубу «Молодий вихователь»

    10.Схвалення  комплектації

груп та розподіл

функціональних обов’язків

працівників ДНЗ на

навчальний рік.

  11. Схвалення плану заходів щодо наступності між

дошкільною та початковою

ланками освіти.

   12Схвалення рішень педагогічної ради.

 

   2. Реалізація завдань освітньої лінії «Особистість дитини» шляхом впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес дошкільного закладу

    1. Результати тематичного вивчення стану організації  навчально-виховного процесу за освітньою лінією «Особистість дитини»

   2. Вікові можливості, завдання розвитку та організація життєдіяльності дитини дошкільного віку за освітньою лінією «Особистість дитини»

   3. Організація розвивального середовища

   4. Шляхи, засоби та методи реалізації

   5.  Використання мультимедійних технологій у роботі з дітьми (показ презентацій)

   6. Затвердження рішень педагогічної ради.

 

   3. «Виховання духовної культури дошкільників засобом створення музейного простору»

      1. Аналіз виконання рішення попередньої педради.

   2. Результати тематичного вивчення стану організації духовно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

   3. Музейна педагогіка як засіб полікультурного виховання дошкільників.

   4.Особливості створення та організації роботи міні-музею.

   5. Форми роботи з дітьми в міні-музеях.

   6. Спільна робота педагогів та батьків з питань розширення та удосконалення міні-музеїв по групах.

   7. Затвердження рішень педагогічної ради

 

   4. Про підсумки роботи за 2017 - 2018 навчальний рік.

   1. Аналіз виконання завдань річного плану;

   2. Рівень засвоєння

дітьми Програми розвитку «Я у Світі» у 2017 - 2018 н.р.

Результати моніторингу.

   3. Аналіз стану фізкультурно -

оздоровчої роботи. Стан

захворюваності дітей за

навчальний рік.

   4. Результати роботи творчої групи «Підвищення комп’ютерної грамотності педагогів» та клубу «Молодий педагог».

   5. Рузультати гурткової роботи за 2017 – 2018 н. р. (презентації педагогів)

   6. Обговорення та затвердження плану роботи на оздоровчий період 2018 р.

   7. Затвердження рішень педагогічної ради.

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 Завідувач

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

 

 Завідувач

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

Вихователь-методист

Вихователь-методист

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

Завідувач

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

Вихователь-методист

 

Вихователь-методист

Вихователь-методист

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

Завідувач

 

Вихователь-методист

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

Завідувач

 

 

Завідувач

 

 

 Самоосвіта педагогів

  1. Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу в ДНЗ (обмін думками)

    2. Призначити наставників для молодих педагогів:

Кейзерова Г. О.,

Швадченко О. О.,

Казимерчук Л. М.,

Волошина Л. В..

Мяус К.Д.

    3. З метою надання методичної допомоги здійснювати контроль за самоосвітою педагогів

   4. Дошкільна освіта: шляхи розвитку («Круглий стіл»)

   5. Надати методичні рекомендації щодо оформлення портфоліо педагога

   6. Організувати взаємовідвідування занять педагогами

   7. Ознайомлення з новин-ками науково-методичної літератури, періодичними виданнями, новими надходженнями до методичного кабінету.

   8.Впровадження пере-дового досвіду роботи педагогів дошкільних закладів міста, області, України.

Вересень

 

 

 

Вересень 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

Жовтень

 

 

Листопад

 

 

 

Протягом року

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

Протягом року

Вихователь-методист

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

Вихователь-методист

Вихователь-методист

 

 

Завідувач

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 Психолого-педагогічні консиліуми

   1. Про адаптацію дітей раннього та молодшого віку до умов ДНЗ.

   2. Готовність дітей старшогот дошкільного віку до навчання в школі

Жовтень

 

 

Травень

 

 

Вихователь-методист, практичний психолог

Вихователь-методист, практичний психолог

 

 

 Відкриті покази різних видів роботи

Зміст роботи

Вікова група

Термін проведення

Відпові-

дальні

Відміт-ка про вико-

нання

До педради «Реалізація завдань освітньої лінії «Особистість дитини» шляхом впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес дошкільного закладу»

Використання здоров`язбережувальних технологій в освітньому процесі: заняття-гра «У лабораторії здоров`я»

Старший дошкільний вік

Жовтень

Вихо

вателі

 

Інтегроване заняття  «Людина – жива істота»

Старший дошкільний вік

Листопад

Вихо-

вателі

 

До педради «Виховання духовної культури дошкільників засобом створення музейного простору»

Організація навчально-пізнавальної  діяльність у міні-музеї «Літає, їде, іде»

 

 

Середній  вік

Січень

Вихо-

вателі

 

Курсова перепідготовка

та атестація педагогічних працівників

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1. Видати накази по ДНЗ:

«Про затвердження атестаційної

комісії на 2017 - 2018 н.р.»

   2. Скласти план засідань

атестаційної комісії на 2017 – 2018

н.р.

   3. Затвердити списки педагогічних

працівників, які атестуються.

   4. Затвердити графік роботи

атестаційної комісії

   5. Вивчити роботу педагогів, що

атестуються у 2017 - 2018 н.р.

   6. Провести атестацію педагогічних

працівників:

Воробйової Л. В.

Галілей А. І.

Кейзерової Г. О.

Плужник Л. В.

   7. Видати накази по ДНЗ

«Про результати атестації у 2017 – 2018 н. р.», «Про підсумки атестації у 2017 – 2018 н. р.»

   8. Направити на курси підвищення кваліфікації при СОІППО  педагогів:

Швадченко О.О.

Казимерчук Л. М.

Волошину Л. В.

Упродовж року

 

 

Вересень

 

 

 

До 21 жовтня 2017 р.

 

До 21 жовтня 2017 р.

До лютого 2018 р.

 

Протягом атестаційного періоду

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

Згідно графіка

Завідувач

 

 

Вихователь-методист

 

Завідувач

 

Вихователь-методист

Вихователь-методист

Завідувач

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

Вихователь-методист

 

РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Зміст роботи

Термін

виконання

Відпові-

дальний

Примітки

Поповнити кабінет науково-методичною літературою.

Протягом року

Вихователь-методист.

 

Надати методичні рекомендації педагогам  щодо планування навчально-виховної роботи з дітьми за Базовим компонентом, Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

Вересень

Вихователь-методист

 

Оформити підписку на періодичні видання .

Жовтень

травень

Вихователь-методист

 

Поповнювати картотеку дидактичних посібників та методичної літератури.

Протягом року

Вихователь-методист

 

Оновлювати інформацію в атестаційному та інформаційно-методичному куточку

Протягом року

Вихователь-методист

 

Проводити огляд періодичних видань.

Протягом року

Вихователь-методист

 

Скласти та затвердити розклади роботи гуртків: хореографічного, вокального, з англійської мови, з шахів.

До 01.09.2017

Вихователь-методист

 

Індивідуальна методична робота з педагогами з питань нормативно-правового забезпечення, навчально-виховних програм, перспективного та календарно-тематичного планування.

Протягом року

Завідувач, вихователь-методист

 

Підібрати та систематизувати методичну літературу та наочний матеріал з питань: «Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу в ДНЗ», «Використання інноваційних технологій в освітньому процесі ДНЗ», «Патріотичне виховання дошкільників»

Протягом року, до педагогічних рад

Вихователь- методист

 

Оформити матеріали атестації педагогічних працівників

Березень

Вихователь-методист

 

Організувати та провести конкурс для педагогів  мультимедійних презентацій «Мій друг – комп’ютер»

Квітень

Вихователь-методист

 

Провести конкурси:

1.Конкурс дитячої фотографії «Спогади про літо»

2. Конкурс на кращу новорічну іграшку: «Руками дітей і вихователів створена іграшка»

3. «Незвичайні «валентинки»» (поробки дітей)

 

 

Вересень

 

Січень

 

 

Лютий

Вихователь-методист,

вихователі

 

 

 

 

Організувати виставки:

   1. Дитячих поробок з природнього матеріалу «Осінній калейдоскоп»;

   2. Фотогалерея «Ми українського роду»

   3. Фотогалерея «Обійму матусю рідну»

   4. Виставка леп-буків «Де сховалася біда?»

   5. Виставка дитячих поробок «Ми хочемо жити у мирі»

   6. Виставка-презентація «Родинне деревце» до міжнародного дня сім’ї

   7.Фотовиставки «Щасливі миті дитинства», «Сцена настрою»

   9. Виставка портфоліо вихователів, які атестуються.

 

Жовтень

 

Листопад

 

Березень

 

Квітень

 

Травень

 

 

 

 

Протягом року

Березень

Вихователь-методист

вихователі

 

Перегляд та оновлення інформації на сайті ДНЗ, створення персональних блогів спеціалістів, вихователів

Протягом року

Вихователь-методист

 

Стежити за електронною чергою дітей в ДНЗ

Протягом року

Вихователь-методист

 

Підготувати проект плану на оздоровчий період 2018 року

Квітень

Вихователь-методист

 

Впровадження ІКТ

Створити відеотеку мультпрезентацій за лексичними темами.

вересень-жовтень

Вихователь Ільницька М. А.

 

Підібрати відео хвилинки та фізпаузи

вересень

Інструктор з фізкультури

 

Систематизувати та розробити комп`ютерні дидактичні ігри та вправи

жовтень

Вихователь Брянцева М. Ю.

 

Розробити методичні рекомендації щодо використання ІКТ матеріалів в роботі з дітьми

Жовтень

 

Вихователь-методист

 

Підготувати презентаційні матеріали до методичних форм роботи з кадрами

листопад

січень

квітень

Вихователь-методист

 

Освітня лінія «Особистість дитини»

   Розробити методичні рекомендації щодо використання здоров’я- збережувальних технологій у роботі з дітьми

    Підібрати рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням

   Розробити сценарії спортивних свят та розваг з використанням ІКТ

Жовтень

 

 

Лютий

 

Упродовж року

Вихователь-методист

 

Вихователі

 

Інструктор з фізкультури

 

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

  Розробити конспекти занять з ознайомлення з Сумщиною, рідним містом з використанням ІКТ

  Підготувати консультації :

«Малювання за народними казками як один із засобів національного виховання дітей»;

 «Спільна робота ДНЗ і сім`ї з соціально-морального виховання дітей»

  Підібрати сценарії свят та розваг з

патріотичного виховання

Жовтень

 

 

Листопад

 

 

 

Грудень

 

  

 Січень

Вихователь Швадченко О. О.

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

Музичний керівник

 

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

  Створити слайд-шоу ознайомлення дошкільників з творами мистецтва

  Розробити методичні рекомендації щодо організації роботи у куточку книги

   Розробити сценарій музично-спортивної розваги «Козацькі забави»

Жовтень

 

Січень

 

Лютий

Музичний керівник

Вихователь Кейзерова Г. О.

Музичний керівник

 

Провести тематичні дні (тижні)

День вишиванок

День золотої осені

Тиждень толерантності

Тиждень здорового способу життя

День театру

Тиждень педагогічної майстерності

День відкритих дверей

Тиждень безпеки дитини

День сім ̉ї

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

квітень

травень травень

Вихователі, музичний керівник,

інструктор з фізкультури

 

 

Взяти участь у міських тематичних заходах

   1.Конкурс-виставка:

«Освіта міста на шляху оновлення -2017»

 «Місто моє»     

 

   2. Науково практична конференція  для педагогів дошкільної та початкової освіти «Роль гри в розвитку особистості дитини дошкільного віку»   

   3.Конкурс «Гармонія руху»     

 

 

 4.Конкурс на кращий

інтернет – сайт ДНЗ   

   5.Огляд-конкурс на кращу

методичну розробку 2018 року   

   6.Тиждень безпеки життєдіяльності дітей

   7.Фестиваль дитячої творчості вихованців ДНЗ «Земля – наш спільний дім»    

    8. Конкурс на кращу організацію оздоровлення влітку в ДНЗ 

 

Серпень

Вересень

 

 

Січень

 

 

 

 

Жовтень

 

 

Січень

 

Лютий-березень

Травень

Травень

 

 

 

Червень - серпень

 

Вихователі

 

 

Завідувач, вихователь-методист

 

Вихователі, інструктор з фізкультури

Вихователь-методист

Педагоги, батьки

Вихователі, музичний керівник

 

 

 

Вихователі,

музичний керівник

 

Вивчення, узагальнення,

впровадження передового педагогічного досвіду

Продовжувати впроваджувати в практику освітньо-виховної роботи передові ідеї педагогів м. Суми, Сумської області, України

Упродовж

року

 

Вихователі

 

 

Поширювати передовий педагогічний досвід вихователя Швадченко О. О. «Використання педагогічних ідей С. Ф. Русової для формування мовленнєвої компетентності дошкільників»

Упродовж року

Вихователі

 

Поширювати у практику роботи вихователів педагогічний досвід вихователя Мяус К. Д. «Розвиток екологічної свідомості дошкільників за допомогою пошуково-дослідницької діяльності»

Упродовж року

Вихователі

 

Вивчати систему роботи педагогів, що атестуються

Згідно графіку

Творча група