Методична робота у ДНЗ  № 27 «Світанок» містить цілісну систему заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члена педагогічного колективу, відтак – на досягнення позитивних результатів освітнього процесу.

         Методична служба спрямовує свої зусилля на створення умов для безперервного підвищення теоретичного рівня і фахової кваліфікації педагогічних працівників та підвищення їхньої психолого-педагогічної компетенції.

Робота в дошкільному навчальному закладі ведеться згідно річного плану, який спрямовано на виконання завдань Закону України “Про дошкільну освіту” та Базового Компоненту дошкільної освіти, а також Законів «Про охорону дитинства», Інструктивно-методичних листів «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017 – 2018 н. р.» «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах», програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач

ДНЗ № 27 «Світанок»

 

___________ А. І. Галілей

 

План заходів по проведенню Міжнародного

Дня рідної мови

 (21.02.2019 р.)

 

№ п/п

Зміст заходів

Група

Відповідальний

1.

Проведення тематичних бесід:

«Моя рідна Україна»;

«Ми – українці», «Рідна мова солов’їна, «Народні символи та обереги»

 Усі вікові групи

Вихователі всіх вікових груп

2.

Заняття з використанням відео презентацій «Суми – рідне місто моє»

Групи середнього та старшого дошкільного віку

Вихователі груп старшого та середнього дошкільного віку

3.

Заняття на тему: «З бабусиної скрині» , «Рушничок для бабусі», «Про глиняний горщик»

Групи раннього та молодшого дошкільного віку

Вихователі груп раннього та молодшого дошкільного віку

4.

Екскурсія до бібліотеки

ім. А. П. Чехова

Групи старшого дошкільного віку

Вихователі  груп, інструктор з фізкультури

5.

Виставка малюнків  «Сторінками українських народних казок»

Усі вікові групи

Вихователі всіх вікових групи

6.

Майстер – клас для педагогів (вихователів) «Формування мовленнєвої компетентності дошкільників шляхом підвищення мовної культури педагогів»

 

Вихователь – методист Воробйова Л. В.

7.

Тематична розвага «Хай звучить рідне слово»

Групи молодшого дошкільного віку (українські народні ігри);

Групи середнього дошкільного віку (декламування віршів);

Групи старшого дошкільного віку (українські пісні)

Вихователі груп;

музичний керівник


МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

 

 Підвищення педагогічної майстерності

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

Відмітка про виконання

Робота творчої групи «З Україною в серці» (упровадження нових форм і методів національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку)

Протягом року

Керівник творчої групи

 

Педагогічна майстерня «вузьких» спеціалістів: «Використання методики логоритміки на заняттях з музичного виховання»

Протягом року

Керівник педагогічної майстерні

 

Клуб «Молодий вихователь»:

«Сучасні підходи до організації та проведення занять»

Протягом  року

Керівник клубу

 

Навчальний тренінг  спільно з учителями початкових класів Сумської  КУ ЗОШ № 5 «Формування навичок мовленнєвого спілкування» (на виконання рішення колегії управління освіти і науки Сумської міської ради від 12.06.2018 р. «Про стан мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку як складової у підготовці до успішного навчання в школі в закладах дошкільної освіти № № 6, 25, 27, 30, НВК № 16»

Листопад

Вихователь-методист

 

Тренінгове заняття для педагогів: «Формуємо психологічне здоров’я дошкільників»

Грудень

 

Практичний  психолог

 

 

Тренінгове заняття для батьків: «Долаємо дитячу агресивність»

Січень

Практичний психолог

 

Тренінгове заняття для батьків: «Сім’я – основа психічного здоров’я дитини »

Квітень

Практичний психолог

 

Тренінгове заняття для педагогів: «Дівчатка та хлопчики: виховуємо по - різному»

Травень

Практичний психолог

 

Майстер-класи:

    Для батьків: «Навчаємо розмови»

 

   Для педагогів: «Зв’язне мовлення засобами наочного моделювання»

 

 

 

Жовтень

 

 

 

Листопад

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

Вихователь-методист, вихователь Швадченко

О. О.

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічна майстерня: «Працюємо за методом проектів»

Березень

Вихователь-методист

 

 Семінари, семінари-практикуми,

 круглі столи

Семінар – практикум: «Формування професійної компетентності молодих спеціалістів у ДНЗ»

 

Семінар – практикум: «Адаптація вихованців до умов ДНЗ»

 

Семінар-практикум для педагогів та батьків: «Роль художньо-мовленнєвої діільності у розвитку пізнавальної активності дошкільників»

   Засідання № 1. «Читати – це модно!»

   Засідання № 2. «Поезія у роботі з дошкільниками»

 

Семінар-практикум для педагогів: «Дитячі дослідження: впроваджуємо нову методику»

 

Семінар: «Мовленнєва агресія в педагогічній практиці»

Вересень

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

Лютий

Практичний психолог

 

 

 

 

Практичний психолог

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

Практичний психолог

 

 

 

 Консультації

   1. «Предметно-розвивальне середовище для забезпечення якісного  освітнього процесу  в закладі дошкільної освіти»

 

   2. Книжковий куточок в дитячому садку.

 

   3. Методи та прийоми ознайомлення дітей з художніми творами.

 

4.Теоретичні аспекти екологічного виховання дітей дошкільного віку.

5. Організація пошуково-дослідницької роботи в закладі дошкільної освіти.

6. Роль пошуково-дослідницької діяльності  для розвитку пізнавальної активності дошкільників

7. Метод експериментування як одна із технологій навчання дошкільників

8. Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей в садочку та вдома.

9. Сутність технології методу проектів

Вересень

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

Листопад

 

 

 

Грудень

 

 

 

Січень

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

Травень

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

Вихователь-методист

 

 

Вихователь-методист

 

 

 Вихователь-методист

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

Вихователь-методист

 

 Консультації для спеціалістів

 1. Екологічне виховання засобами фольклору

 

2. Використання ІКТ в організації музичних занять

 

 3. Художньо-естетичний розвиток особистості дошкільників у музейному просторі

 

 4. Підвищення рухової активності дошкільників засобами народних рухливих ігор

Вересень

 

 

Жовтень

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

Вихователь-методист

 

Вихователь-методист

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 Педагогічні ради

      1. «Про організацію роботи закладу дошкільної освіти у 2018-2019 н. р.»

1.          1. Аналіз  виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2.          2. Підсумки роботи  за оздоровчий період 2018 р.

     3. Пріоритетні завдання роботи закладу на новий навчальний рік:

- обговорення листа МОН

України від 13.06.2018 р. №1/9-386 «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти

у 2018 - 2019 навчальному році»;

-      матеріалів серпневої конференції;

-      матеріалів колегії управління освіти від 12.06.2018 р. «Про стан мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку як складової у підготовці до успішного навчання в школі в закладах дошкільної освіти №№ 6,25,27,30, НВК № 16»;

-      наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 21.06.2018 р. № 234 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладів дошкільної освіти міста в 2018 – 2019 навчальному році»

3.          4. Затвердження річного плану роботи ДНЗ на 2018- 2019 н. р.

4.         

5.          5. Затвердження освітніх програм, розкладу занять, розпорядку дня,  форм планування, графіків проведення фізкультурних та музичних занять, свят і розваг,  гурткової роботи

   6. Затвердження перспективного плану проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками.

   7. Затвердження  плану роботи творчої групи  «З Україною в серці»

    8. Затвердження плану роботи клубу «Молодий вихователь»

    9. Затвердження  комплектації

груп та розподілу

функціональних обов’язків

працівників ДНЗ на

навчальний рік.   

  10. Затвердження плану заходів щодо наступності між

дошкільною та початковою

ланками освіти.

   11. Ухвалення рішень педагогічної ради.

 

 

2. «Пошуково-дослідницька діяльність як провідна технологія формування екологічної компетентності дошкільників» 

1.Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради

2.Результати тематичного вивчення  стану організації освітнього процесу з екологічного виховання дошкільників.

3.Формування природничо-екологічної компетентності дошкільників на сучасному етапі 

4.Майстер-клас для педагогів «Формування екологічного світорозуміння дошкільників через пошуково-дослідницьку діяльність (презентація досвіду роботи вихователя Мяус К. Д.)

5.Огляд-конкурс на кращу презентацію розвиваючих ігор з екологічного виховання

6.Затвердження рішень педагогічної ради

 

 

   3. «Психолого-педагогічне проектування – сучасна освітня технологія»

     1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради

     2.  Результати тематичного вивчення стану організації  освітнього процесу за освітньою лінією «Дитина в соціумі»

     3. Теоретичні аспекти методу проектів як ефективної форми організації освітнього процесу

     4. Педагог як координатор проектної діяльності

     5. Фактори успішного впровадження проектної діяльності

    6. Затвердження рішень педагогічної ради

 

 

   4. Про підсумки роботи за 2018 - 2019 навчальний рік.

   1. Аналіз виконання завдань річного плану;

   2. Рівень засвоєння

дітьми Програми розвитку «Я у Світі» у 2018 - 2019 н.р.

Результати моніторингу.

   3. Аналіз стану фізкультурно -

оздоровчої роботи. Стан

захворюваності дітей за

навчальний рік.

   4. Результати роботи творчої групи   «З Україною в серці» та клубу «Молодий вихователь»

   5. Результати гурткової роботи за 2018 – 2019 н. р. (презентації педагогів)

   6. Обговорення та затвердження плану роботи на оздоровчий період 2019 р.

   7. Затвердження рішень педагогічної ради.

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

Завідувач

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

Вихователь-методист

 

Вихователь-методист

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

Завідувач

 

Вихователь-методист

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

Керівники гуртків

 

Завідувач

 

 

 

Завідувач

 

 Самоосвіта педагогів

  1. Програма для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»: особливості використання.

    2. Призначення наставників для молодих педагогів:

Кейзерова Г. О.

Швадченко О. О.

Казимерчук Л. М.

Волошина Л. В.

    3. Здійснення контролю за самоосвітою педагогів

з метою надання практичної дієвої допомоги

   4. Шляхи ефективної співпраці між Новою українською школою та сучасним закладом дошкільної освіти

  

 

 

 

5. Методичні рекомендації щодо оформлення портфоліо педагога

   6. Організувати взаємовідвідування занять педагогами

   7. Ознайомлення з новинками науково-методичної  та фахової періодичної літератури.

   8.Впровадження пере-дового досвіду роботи педагогів дошкільних закладів міста, області, України (за вибором)

Вересень

 

 

 

 Вересень 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

Протягом року

 

 

Протягом року

 

 

 

Протягом року

Вихователь-методист, вихователі груп старшого віку

 Завідувач

 

 

 

 

 

 

Завідувач, вихователь-методист

 

 

 Вихователь-методист, вихователі груп старшого віку, вчителі початкових класів Сумської ЗОШ № 5

Вихователь-методист

 

 

Завідувач

 

 

Вихователь-методист

 

 

Вихователь-методист, педагоги

 

 

 

 Психолого-педагогічні консиліуми

   1. «Адаптація дітей раннього та молодшого віку до умов ДНЗ»

   2. «Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі»

Жовтень

 

Травень

 

Вихователь-методист, практичний психолог

Вихователь-методист, практичний психолог

 

 Відкриті покази різних видів роботи

Зміст роботи

Вікова група

Термін проведен-ня

Відпо-ві-

дальні

Відміт-ка про вико-

нання

До педради «Пошуково-дослідницька діяльність як провідна технологія формування екологічної компетентності дошкільників»

Інтегроване заняття «У пошуках здоров’я (досліджуємо продукти харчування)»

Середній передшкільний вік

Жовтень

Вихо

ватель Мяус

К. Д.

 

До педради «Психолого-педагогічне проектування – сучасна освітня технологія»

Презентація проекту «Школа – це там, де навчають»: інтегроване заняття «Ми до школи готові»

Старший передшкільний вік

Січень

Вихо-

Ватель Іль-ницька М. А.

 

РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Зміст роботи

Термін

виконання

Відпові-

дальний

Примітки

Поповнити кабінет науково-методичною літературою.

Протягом року

Вихователь-методист.

 

Надати методичні рекомендації педагогам  щодо планування навчально-виховної роботи з дітьми за Базовим компонентом, Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

Вересень

Вихователь-методист

 

Оформити підписку на періодичні видання .

Жовтень

травень

Вихователь-методист

 

Поповнювати картотеку дидактичних посібників та методичної літератури.

Протягом року

Вихователь-методист

 

Оновлювати інформацію в атестаційному та інформаційно-методичному куточку

Протягом року

Вихователь-методист

 

Проводити огляд періодичних видань.

Протягом року

Вихователь-методист

 

Скласти та затвердити розклади роботи гуртків: хореографічного, вокального, з англійської мови, з шахів.

До 01.09.2017

Вихователь-методист

 

Індивідуальна методична робота з педагогами з питань нормативно-правового забезпечення, навчально-виховних програм, перспективного та календарно-тематичного планування.

Протягом року

Завідувач, вихователь-методист

 

Підібрати та систематизувати методичну літературу та наочний матеріал з питань: «Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу в ДНЗ», «Використання інноваційних технологій в освітньому процесі ДНЗ», «Патріотичне виховання дошкільників»

Протягом року, до педагогічних рад

Вихователь- методист

 

Оформити матеріали атестації педагогічних працівників

Березень

Вихователь-методист

 

Організувати та провести конкурс для педагогів  мультимедійних презентацій «Мій друг – комп’ютер»

Квітень

Вихователь-методист

 

Провести конкурси:

1.Конкурс дитячої фотографії «Спогади про літо»

2. Конкурс на кращу новорічну іграшку: «Руками дітей і вихователів створена іграшка»

3. «Незвичайні «валентинки»» (поробки дітей)

 

 

Вересень

 

Січень

 

 

Лютий

Вихователь-методист,

вихователі

 

 

 

 

Організувати виставки:

   1. Дитячих поробок з природнього матеріалу «Осінній калейдоскоп»;

   2. Фотогалерея «Ми українського роду»

   3. Фотогалерея «Обійму матусю рідну»

   4. Виставка леп-буків «Де сховалася біда?»

   5. Виставка дитячих поробок «Ми хочемо жити у мирі»

   6. Виставка-презентація «Родинне деревце» до міжнародного дня сім’ї

   7.Фотовиставки «Щасливі миті дитинства», «Сцена настрою»

   9. Виставка портфоліо вихователів, які атестуються.

 

Жовтень

 

Листопад

 

Березень

 

Квітень

 

Травень

 

 

 

 

Протягом року

Березень

Вихователь-методист

вихователі

 

Перегляд та оновлення інформації на сайті ДНЗ, створення персональних блогів спеціалістів, вихователів

Протягом року

Вихователь-методист

 

Стежити за електронною чергою дітей в ДНЗ

Протягом року

Вихователь-методист

 

Підготувати проект плану на оздоровчий період 2018 року

Квітень

Вихователь-методист

 

Впровадження ІКТ

Створити відеотеку мультпрезентацій за лексичними темами.

вересень-жовтень

Вихователь Ільницька М. А.

 

Підібрати відео хвилинки та фізпаузи

вересень

Інструктор з фізкультури

 

Систематизувати та розробити комп`ютерні дидактичні ігри та вправи

жовтень

Вихователь Брянцева М. Ю.

 

Розробити методичні рекомендації щодо використання ІКТ матеріалів в роботі з дітьми

Жовтень

 

Вихователь-методист

 

Підготувати презентаційні матеріали до методичних форм роботи з кадрами

листопад

січень

квітень

Вихователь-методист

 

Освітня лінія «Особистість дитини»

   Розробити методичні рекомендації щодо використання здоров’я- збережувальних технологій у роботі з дітьми

    Підібрати рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням

   Розробити сценарії спортивних свят та розваг з використанням ІКТ

Жовтень

 

 

Лютий

 

Упродовж року

Вихователь-методист

 

Вихователі

 

Інструктор з фізкультури

 

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

  Розробити конспекти занять з ознайомлення з Сумщиною, рідним містом з використанням ІКТ

  Підготувати консультації :

«Малювання за народними казками як один із засобів національного виховання дітей»;

 «Спільна робота ДНЗ і сім`ї з соціально-морального виховання дітей»

  Підібрати сценарії свят та розваг з

патріотичного виховання

Жовтень

 

 

Листопад

 

 

 

Грудень

 

  

 Січень

Вихователь Швадченко О. О.

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

Музичний керівник

 

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

  Створити слайд-шоу ознайомлення дошкільників з творами мистецтва

  Розробити методичні рекомендації щодо організації роботи у куточку книги

   Розробити сценарій музично-спортивної розваги «Козацькі забави»

Жовтень

 

Січень

 

Лютий

Музичний керівник

Вихователь Кейзерова Г. О.

Музичний керівник

 

Провести тематичні дні (тижні)

День вишиванок

День золотої осені

Тиждень толерантності

Тиждень здорового способу життя

День театру

Тиждень педагогічної майстерності

День відкритих дверей

Тиждень безпеки дитини

День сім ̉ї

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

квітень

травень травень

Вихователі, музичний керівник,

інструктор з фізкультури

 

 

Взяти участь у міських тематичних заходах

   1.Конкурс-виставка:

«Освіта міста на шляху оновлення -2017»

 «Місто моє»     

 

   2. Науково практична конференція  для педагогів дошкільної та початкової освіти «Роль гри в розвитку особистості дитини дошкільного віку»   

   3.Конкурс «Гармонія руху»     

 

 

 4.Конкурс на кращий

інтернет – сайт ДНЗ   

   5.Огляд-конкурс на кращу

методичну розробку 2018 року   

   6.Тиждень безпеки життєдіяльності дітей

   7.Фестиваль дитячої творчості вихованців ДНЗ «Земля – наш спільний дім»    

    8. Конкурс на кращу організацію оздоровлення влітку в ДНЗ 

 

Серпень

Вересень

 

 

Січень

 

 

 

 

Жовтень

 

 

Січень

 

Лютий-березень

Травень

Травень

 

 

 

Червень - серпень

 

Вихователі

 

 

Завідувач, вихователь-методист

 

Вихователі, інструктор з фізкультури

Вихователь-методист

Педагоги, батьки

Вихователі, музичний керівник

 

 

 

Вихователі,

музичний керівник

 

Вивчення, узагальнення,

впровадження передового педагогічного досвіду

Продовжувати впроваджувати в практику освітньо-виховної роботи передові ідеї педагогів м. Суми, Сумської області, України

Упродовж

року

 

Вихователі

 

 

Поширювати передовий педагогічний досвід вихователя Швадченко О. О. «Використання педагогічних ідей С. Ф. Русової для формування мовленнєвої компетентності дошкільників»

Упродовж року

Вихователі

 

Поширювати у практику роботи вихователів педагогічний досвід вихователя Мяус К. Д. «Розвиток екологічної свідомості дошкільників за допомогою пошуково-дослідницької діяльності»

Упродовж року

Вихователі

 

Вивчати систему роботи педагогів, що атестуються

Згідно графіку

Творча група