Циклограма діяльності вихователя-методиста на березень

 

ПІДГОТУВАТИ

Пропозиції характеристик діяльності у міжатестаційний період педагогічних працівників, які атестуються

Графік проведення Свята мами і весни

План роботи на квітень

План підготовки до Дня відкритих дверей

Довідку про стан освітнього процесу (відповідно до Плану роботи ЗДО № 27 «Світанок» на 2018 – 2019 н. р.)

 

ПРОАНАЛІЗУВАТИ

Участь педагогів у методичній роботі

Роботу наставників з молодими спеціалістами

Результати педагогічної діяльності педагогів, які атестуються

 

ПРОВЕСТИ

Анкетування педагогічних працівників для планування методичної роботи на наступний навчальний рік

Індивідуальні консультації з батьками за результатами моніторингу рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку

 

ПОГОДИТИ

Плани роботи вихователів, музичного керівника, інструктора з фізкультури на квітень

Розробки заходів до Дня відкритих дверей

 

ОРГАНІЗУВАТИ

Відзначення Міжнародного жіночого дня, Шевченківських днів, Міжнародного дня театру, Дня сну, Тижня пожежної безпеки, Тижня «Споживай енергію розумно»

Роботу творчої групи щодо підготовки до Дня відкритих дверей

Ознайомлення педагогів, які атестуються, з характеристиками їхньої діяльності (під підпис)

Ознайомлення батьків випускників з інформацією про порядок:

            – приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних

закладів

            – конкурсного приймання дітей до спеціалізованих шкіл

 

ВЗЯТИ УЧАСТЬ

У підсумковому засіданні атестаційної комісії І рівня (відповідно до плану роботи атестаційної комісії)

У роботі комісії з перевірки технічного стану обладнання у приміщеннях та на території

дошкільного закладу

 

Міжнародному психолого-педагогічному фестивалі «Перспектива – Суми 2019»


Циклограма діяльності вихователя-методиста  лютий 

 

Підготувати:

         Іграшки та посібники для списання;

         Рекомендації та корисні поради батькам ЗДО: «Виховуємо екологічно культурну особистість»

         Графік проведення святкових ранків, присвячених Міжнародному жіночому дню.

         План роботи на березень.

Вивчити:

         Стан освітнього процесу (відповідно до річного плану)

         Дотримання правил ведення документації педагогами.

Провести:

         Аналізування виконання управлінських рішень, ухвалених педагогічною радою, до засідання педагогічної ради № 3.

         Перевірку стану номенклатури справ, правильності визначення строків їх зберігання, передбачених номенклатурою, дотримання встановлених правил оформлення документів та формування справ.

Організувати:

         Проведення Дня Здоров’я

         Підведення підсумків вивчення роботи педагогів, які атестуються

         Вивчення рівня дошкільної зрілості дітей шестирічного віку

         Відзначення Міжнародного Дня рідної мови (21 лютого)

         Засідання робочої групи щодо перебігу атестації педагогічних працівників

         Проведення конференції з участю вчителів початкової школи для батьків, діти яких у наступному році вступлять до 1-го класу.

Взяти участь:

         У списанні обладнання , інвентарю і матеріалів, які не підлягають використанню.

         У засіданні робочої групи зі складання плану роботи ЗДО на наступний навчальний рік.

         У проведенні педагогічної ради № 3 «Пошуково-дослідницька діяльність як провідна технологія формування екологічної  компетентності дошкільників»

Погодити:

Плани роботи вихователів, музичного керівника, інструктора з фізкультури на березень

 

 


Циклограма діяльності вихователя-методиста на січень

 

Підготувати:

План з профілактики нещасних випадків з дітьми і працівниками на ІІ півріччя          поточного року;

Довідку про стан дитячого травматизму та нещасні випадки у ДНЗ за минулий навчальний рік.

План підготовки до засідання педагогічної ради  (відповідно до Річного плану роботи)

Пропозиції щодо складу робочої групи з підготовки проекту плану роботи ДНЗ на наступний навчальний рік

Пропозиції до графіка відпусток педагогічних працівників на поточний рік

План роботи на лютий

 

Проаналізувати:

Стан роботи з профілактики дитячого травматизму.

Ведення документації педагогами в минулому році

Виконання Плану роботи ЗДО та внесення до нього відповідних змін

Виконання управлінських рішень, ухвалених педагогічною радою.

Роботу з молодими спеціалістами

 

Провести:

Огляд групових приміщень ЗДО

Повторні інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки

Конкурс «Парад поросят»

 

Подати:

До відповідного органу управління освітою:

-                     Довідку про стан дитячого травматизму та нещасні випадки в ЗДО за 2018 рік

-                     Уточнений соціальний паспорт ДНЗ.

 

Організувати:

Корегування планів роботи спеціалістів ЗДО;

Уточнення соціального паспорту груп ЗДО;

Проведення заходів з патріотичного виховання до Дня Соборності України

Упорядкування справ і документів попереднього діловодного року для їх експертизи та зберігання

Проведення Зимової олімпіади

 

Перевірити:

Стан виконання рішень ухвалених педагогічною радою

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог в ЗДО

 

Дотримання правил ведення документації


Циклограма діяльності вихователя-методиста на грудень

 

ПІДГОТУВАТИ

         Графік проведення новорічних ранків

План тематичного вивчення стану освітнього процесу з екологічного виховання (відповідно до Річного плану роботи)

Довідку про:

– стан дотримання педагогами Примірної інструкції з діловодства у ЗДО

– стан дитячого травматизму та нещасні випадки в дошкільному навчальному закладі за IV квартал поточного року

Звіт про травматизм і нещасні випадки в дошкільному навчальному закладі за 2018 рік

Номенклатуру справ, за створення та ведення яких відповідає вихователь-методист

Проект наказу про заходи безпеки в дошкільному навчальному закладі під час проведення новорічних ранків

План роботи на січень

 ПРОАНАЛІЗУВАТИ

Систему роботи, досвід педагогічних працівників, які підлягають атестації

Стан освітнього процесу з екологічного виховання (відповідно до Річного плану роботи)

Стан дотримання педагогами Примірної інструкції з діловодства у ЗДО

Стан травматизму й нещасні випадки в дошкільному навчальному закладі за 2018 рік

Рівень організації і проведення новорічних ранків

 ПОГОДИТИ

Календарні плани роботи педагогів на січень

 ПРОВЕСТИ

Черговий інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки для педагогічних працівників

Оцінювання результативності корекційної роботи зі старшими дошкільниками, які потребували індивідуальної роботи на початку року (за підсумками моніторингових досліджень якості наданої їм освіти — перше дослідження)

 ОРГАНІЗУВАТИ

Проведення новорічних ранків

Передплату фахових видань на наступний рік

Відзначення:

– Дня збройних сил України

– Міжнародного дня прав людини (в рамках Тижня з правового виховання)

– Дня Святого Миколая

 ЗАТВЕРДИТИ

План тематичного вивчення стану освітнього процесу з екологічного виховання (відповідно до Річного плану роботи)

 

Графік проведення новорічних ранків


Циклограма діяльності вихователя-методиста листопад

Підготувати:

Проекти наказів:

-            Про результати тематичного вивчення до засідання педагогічної ради

-            Про проведення Тижня толерантності та Тижня безпеки дорожнього руху;

До засідання педагогічної ради:

-            Довідку про виконання рішень попередньої педагогічної ради;

-            Аналітичну довідку за результатами тематичної перевірки;

-            План роботи на грудень.

 

Проаналізувати:

До засідання педагогічної ради:

-            Виконання рішень попередньої педагогічної ради;

-            Стан організації освітнього процесу за освітньою лінією «Дитина у соціумі»»

Стан адаптації дітей раннього віку до умов ДНЗ

 

Провести:

Тиждень толерантності;

Тиждень безпеки дорожнього руху

Педагогічну раду «Психолого-педагогічне проектування – сучасна освітня технологія»

Методичне об’єднання музичних керівників ЗДО м. Суми

 

Організувати:

Природоохоронну акцію «Годівничка для зимуючих птахів»

Вивчення роботи педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році

Передплату фахових видань на наступний рік

Відвідування вихователями занять із навчання грамоти у 1-му класі Сумської КУ ЗОШ № 5

Відзначення:

Міжнародного дня толерантності

ДняГідності та Свободи

 

Взяти участь:

У засіданні педагогічної ради «Психолого-педагогічне проектування – сучасна освітня технологія»

Перевірити:

Надання наставниками допомоги педагогам-початківцям, які за ними закріплені

 

Погодити:

 

Календарні плани роботи педагогів на грудень


Циклограма діяльності вихователя-методиста на жовтень

Підготувати:

Аналітичну довідку щодо результатів першого оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку;

План Тижня безпеки, Тижня сім’ї, міського освітнього проекту  «Голос Землі»

Список педагогічних працівників, які підлягають черговій та позачерговій атестації, із зазначенням строків проходження курсів підвищення кваліфікації;

План вивчення системи роботи педагогів, які атестуються;

План роботи на листопад

 

Перевірити:

Відповідність обладнання фізкультурних куточків у групах віку та потребам дітей

 

Проаналізувати:

Систему роботи з упровадження ІКТ в освітній процес

Стан травматизму в ДНЗ

Проведення групових та загальних батьківських зборів

Рівень проведення заходів протягом Тижня безпеки дитини, Тижня сім’ї та міського освітнього проекту  «Голос Землі»

Провести:

Майстер-клас для педагогів та батьків «Навчаємо розмови»

Консультації «Книжковий куточок у дитсадку» (для педагогів), «Використання ІКТ в організації музичних занять» (для музкерівника)

Участь у Батьківському сенаті вихователів старших груп та педагогів ЗОШ № 5 «Дошкільна освіта – шляхи розвитку» (з рахуванням прийняття нової освітньої реформи)

Колективний перегляд інтегроване заняття: «У пошуках здоров’я» (досліджуємо продукти харчування)

Огляд періодичних фахових видань та новинок методичної літератури за ІІІ квартал

Засідання ППК «Адаптація дітей раннього та молодшого віку до умов ДНЗ»

Затвердити:

Графіки проведення Свята осені в усіх вікових групах

 

Погодити:

Календарні плани роботи педагогів на листопад

 

Організувати:

Проведення Свята осені, виставку дитячих поробок «Осінній калейдоскоп», виставку-презентацію «Родинне деревце»

Відзначення Дня Українського козацтва, Проведення Тижня безпеки дитини, Усесвітнього дня здорового харчування

 

Ознайомити:

З переліком документів, які необхідно подати до атестаційної комісії

 

З результатами першого оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку


 Циклограма діяльності вихователя-методиста на вересень

Підготувати:

Проекти наказів:

- Про проведення Тижнів безпеки дитини та Днів здоров’я;

- Про вивчення системи роботи, досвіду педагогічних працівників, стану освітнього процесу (відповідно до річного плану роботи);

Перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників із внесеними змінами щодо працівників, яких прийнято на роботу (за потреби);

План підготовки до засідання педагогічної ради;

План проведення тематичної перевірки (відповідно до річного плану роботи);

План роботи на жовтень

 

Ознайомити:

З основними нормативно-правовими та іншими офіційними документами у сфері дошкільної освіти, що регулюють освітню діяльність ДНЗ у 2018 – 2019 н. р.

 

Проаналізувати:

Ведення документації педагогами;

Стан адаптації дітей раннього та молодшого віку до умов дошкільного закладу

Провести:

Засідання творчої групи творчої групи «З Україною в серці» (20.09.2018) та  клубу «Молодий вихователь» (27.09.2018);

Вивчення індивідуальних особливостей дітей 6-го року життя з метою корекції розвитку та виховання у процесі підготовки до навчання у школі;

Загальні та групові батьківські збори.

 

Подати:

До ІМЦ:

- Список педагогічних працівників, які згідно з перспективним планом  проходитимуть навчання на курсах підвищення кваліфікації у 2018 – 2019 н. р.;

- Список педагогічних працівників, які згідно з перспективним планом проходитимуть атестацію у 2018 – 2019 н. р.

Перевірити: 

Оформлення листів здоров’я у всіх вікових групах;

Організацію занять з фізкультури  з дітьми, які за станом здоров’я зараховані до спеціальної медичної групи

Ведення документації педагогами.

 

Погодити:

Індивідуальні річні плани роботи музичного керівника, інструктора з фізкультури, керівників гуртків.

 

Організувати:

Урочисте проведення Дня знань

Маркування меблів відповідно до зросту дітей у всіх вікових групах 

Наставництво над вихователями-початківцями;

Відзначення: 

Олімпійського тижня, (10 - 14 вересня) 

Акції «Чиста Україна – чиста земля» (20 – 21 вересня)

Усеукраїнського дня дошкілля (27 вересня), 

Усеукраїнського дня бібліотек (30 вересня)