Передовий досвід не має термінів  служби:  він зберігає значимість, поки корисний. Досвідом треба вміти розпорядитися. Його можна омертвити, ігнорувати,  однак можна і змусити працювати, розвиватися, збагачувати практику.

 

 

    Передовий педагогічний досвід – це оптимальна діяльність педагога, що є результатом творчого пошуку, несе в собі елементи новизни, спрямована на вирішення актуальних завдань навчання і виховання, забезпечує стійку ефективність навчально-виховного процесу як у межах існуючих форм роботи, так і на основі їх удосконалення. Проте методологічно цінною є думка К.Ушинського, що переноситься не сам досвід, а його ідея…

Кожний педагогічний колектив має власний стиль роботи і накопичує свій педагогічний досвід роботи.

 

 

   На цій сторінці до Вашої уваги   педагогічний досвід педагогів ДНЗ "Світанок"

Тема досвіду: "Використання педагогічних ідей С. Ф. Русової для формування мовленнєвої компетентності дошкільників"

Автор досвіду: вихователь Швадченко О. О.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: демонстрація форм, методів і прийомів організованої та самостійної діяльності у навчально-виховному процесі з удосконалення мовленнєвої компетенції дошкільників, використовуючи провідні педагогічні ідеї С. Ф. Русової.

Тема досвіду:«Інноваційний підхід до проведення занять з фізичної культури»

Автор досвіду:  вихователь з фізичної культури Волошина Л.В.

Вид досвіду: раціоналізаторський

 

Провідна педагогічна ідея: розкриті індивідуальні особливості роботи  педагога щодо запровадження в роботі з дошкільниками  фітболгімнастики, оздоровчих хвилинок-здоровинок, застосування авторського нетрадиційного фізкультурного обладнання.