Заходи

Для організації та проведення

«Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»

У Сумському ЗДО № 27 «Світанок»

1 день

 «Маленькі пішоходи»

 

                         2 день

 «Бережи своє здоровя»

 

3 день

«Школа юних пожежних»

 

4 день

«Прогноз погоди»

 

                         5 день

 

«Безпечний відпочинок»


Поради для вихователів

 • 1. Уже на початку навчального року встановіть тісний контакт з батьками своїх вихованців,запишіть їхні побажання. Зафіксуйте і власні уявлення щодо проблем кожного конкретного малюка.
 • 2. Коли в групу приходять новачки,дайте можливість іншим вихованцям самостійно пояснити новоприбулим правила поведінки в Д.Н.З. Доручіть комусь із активних дітей розпитати новачка,ближче познайомитися з ним,а потім вже познайомте з ним усіх інших дітей.
 • 3. Ознайомлюючи дітей з правилами поведінки в групі,проведіть гру-заняття,де можна використати ці правила. В такий спосіб кожна дитина зможе чітко уявити, що від неї вимагається.
 • 4. Стежте, щоб встановлені правила не призводили до емоційного чи фізичного приниження когось із дітей його однолітками.
 • 5. Придумайте для окремих дітей умовний»секретний сигнал», який нагадував би їм про те,що вони зробили щось не так і треба негайно підкоритися правилу.
 • 6. Використовуйте   умовні знаки з кольорового паперу,щоб сигналізувати не словом,а знаком про необхідність зміни поведінки дітей у групі на певний період ,наприклад:гово- рити не можна-червоний прямокутник;говорити дозволя- еться-синій прямокутник;можна вільно гратися будь-якими іграшками-зелений прямокутник.
 • 7. На  заняттях використовуйте прийом гуманної особистісно орієнтованої педагогіки співробітництва - «відповідь на вушко»
 • 8. Заохочуйте прагнення дітей використовувати вже набуті знання для самостійного розв'язання незнайомих завдань даючи  "умовний сигнал:"час ризикувати-кружок,поділений навпіл:одна половина червоного кольору,а друга-чорного. 
 • 9. Обговорюйте разом з дітьми різноманітні способи виходу із ситуацій,які сталися чи могли б статися у житті групи. Допоможіть дітям оцінити,якою мірою консруктивний вибір кожного з них.
 • 10. Надайте     можливість визначити їхні страхи.Обговоріть з ними різноманітні випадки,які продемонстрували б:те,чого вони бояться,насправді зовсім не страшне.
 • 11.  Створюйте   умови,що сприяютьвстановленню та розвитку дружніх,приязних стосунків між дітьми. Проведіть гру «Ланцюжок компліментів»,педагог говорить комплімент одному з учасників гри ,той дякує і говорить комплімент наступному гравцю.В такий спосіб кожна дитина зможе потренуватися в умінні знаходити в людях, які її оточують,гарні риси і щиро їм про це говорити.
 • 12.  Придумайте разом з дітьми різноманітні способи похвали чи вираження прихильності.
 • 13. Проводьте один раз на тиждень «день гарного настрою» , «день усмішки» тощо.
 • 14 .Визначте відразу дітей, які схильні усамітнюватися,і стежте,щоб інші малята не забували запрошувати їх до свого товариства.

Атестація педагогічних працівників
 
 


 

СУМСЬКА    МІСЬКА     РАДА

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел. факс (0542) 32-78-05

E-mail: osvita@smr.gov.ua  

 

04.01.2018 № 13.01-18/28

 

Керівникам закладів дошкільної освіти

 

Щодо атестації вихователів

закладів дошкільної освіти

 

У зв’язку зі зверненням представників закладів дошкільної освіти до Міністерства освіти і науки України щодо атестації педагогічних працівників, які працюють у дошкільних закладах не за фахом, управління освіти і науки Сумської міської ради роз’яснює.

Відповідно до розділу ІІІ статті 26 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-ІІІ та частини третьої статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2011 № 2608-ІІІ призначення на посаду педагогічних працівників державного й комунального закладу дошкільної освіти належить до повноважень керівника закладу освіти. Також, саме він здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Атестація педагогічних працівників регламентована Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 та змін до Типового положення, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.08.2013 № 1135 (далі – Типове положення).

Пунктом 4.1 Типового положення встановлено, що атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо вихователів, які мають вищу педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра (далі – повна вища освіта), зокрема: повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або які мають дві освіти, одна з яких – неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом.

Типове положення поширюється на всіх без винятку педагогічних працівників та передбачає можливість присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам, які не мають відповідної повної вищої педагогічної освіти.

Пунктом 4.10. Типового положення  визначено, що педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою повною вищою освітою, які до набрання чинності Законами України “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про вищу освіту” працювали й  продовжують працювати у навчальних та інших закладах не за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту, а пунктом 3.26 передбачено, що особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою, атестуються як такі, що мають відповідну освіту, якщо вони прийняті  на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження ними підвищення кваліфікації.

Оскільки рішення про призначення на посади педагогічних працівників закладу дошкільної освіти приймає керівник, він має вжити всіх можливих заходів для призначення на ці посади працівників з відповідною освітою. Лише у виключних випадках для забезпечення організації освітнього процесу та у разі відсутності фахівців із відповідною освітою на посади педагогічних працівників можуть прийматися особи з іншою педагогічною освітою.

 

 

 

Начальник управління освіти і науки                                А.М. Данильченко